logo                                                                                                                                                

                                                                                                                                                             |     DOMOV      |     KONTAKT      |    INFO     |
                                                   
 
 ING. MILAN TICHÝ
  • Študoval na Technickej univerzite vo Zvolene
  • štúdium ukončil štátnou skúškou v odbore krajinné inžinierstvo a tvorba krajiny
  • Ing. Milan Tichý EKOZÁHRADA
            IČO:   45487588                              D:  1074598536                                         
 KARIÉRA
  • ako živnostník pracuje od roku 2010
  • vypracoval viac ako 60 projektov záhrad. Zaoberá sa aj projektami závlahových systémov. Taktiež v spolupráci navrhol parky a verejné priestranstvá v niekoľkých obciach na Slovensku
  • využivá špecializovaný softvér na projektovanie a vizualizácie návrhov
  • spolupracuje s profesionálnimi realizátormi záhrad

 
                                             
DOMOV

KONTAKT

INFO          


logo

Ing. Milan Tichý EKOZÁHRADA
Saleziánska 2607/17
01001 Žilina