logo                                                                                                                                                

                                                                                                                                                             |     DOMOV      |     KONTAKT      |    INFO     |
                                                   
 ZÁHRADY | PARKY | VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

  Komplexná tvorba projektov:
         - 2D výkresy a plány
         - realistické 3D vizualizácie
         - virtuálna video prehliadka
         - závlahové plány
         - súpis materiálov, výkaz výmer
3D VIZUALIZÁCIE
 

  Tvorba vizualizácií:
         - z 2D výkresov a plánov
         - z CAD výstupov
         - realistické 3D vizualizácie
         - budovy, produkty, projekty
 
INTERIÉRY


  Tvorba návrhov interiérov:
         - 2D výkresy a plány
         - realistické 3D vizualizácie
         - s využitím nábytku, osvetlenia,              doplnkov a detailov
                                             
DOMOV

KONTAKT

INFO          


logo

Ing. Milan Tichý EKOZÁHRADA
Saleziánska 2607/17
01001 Žilina